Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní do našej komunity a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť. 

Pridaj sa k nám a modli sa spolu s nami.

 

*****

 

Započúvaj sa do slov, ktoré Ježiš adresoval blahoslavenej Márii Celeste:

Zamysli sa nad sebou, či ma usilovne a vrúcne hľadáš, či ma túžiš nájsť v hĺbke svojho srdca, kde prebývam skrze milosť. Zamysli sa, či sa snažíš napodobňovať moje čnosti, či ideš po ceste evanjelia, ktorú ti ukazujem a po ktorej som ja sám dokonale kráčal. Je to cesta pokory, opovrhnutia sebou samým, cesta chudoby a zrieknutia sa seba.“

So skrúšeným srdcom sa pridaj k bl. Márii Celeste:

„Ježišu, cítim sa zahanbená pred tvojou tvárou, pretože vidím, že som žila inak, ako si mi ukázal, žila som celkom inak, a preto som si zmýlila cestu a nenašla som ťa. Láska moja, ty si pokorný, a ja pyšná. Ty si sa zriekol svojho pohodlia a ja vyhľadávam pohodlie. Moja sladká Láska, trpezlivo a láskavo znášaš moju nevďačnosť a moje hriechy, a ja som netrpezlivá a urážlivá. A preto som ťa až doteraz nemohla nájsť a stretnúť sa s tebou.

Chcem robiť pokánie za svoje predchádzajúce omyly a odteraz chcem pokorne kráčať v tvojich šľapajach.“

Ježiš vyzýva bl. Máriu Celestu a tiež Teba:

„Prizri sa sebe samej a všimni si, koľko bôžikov sebalásky je v tebe. Sebaláska je ako krutý Herodes, ktorý sa ma snaží zabiť v tvojej duši. Všimni si, že si plná zbožňovania seba, že utekáš pred ponížením a pokorením, že vyhľadávaš česť a pocty, svoje chúťky a svoju vôľu. Uvedom si, že toto všetko sú ľstivé prejavy sebalásky, ktorá sa ma snaží zabiť v tvojej duši. 

Vyznaj:

„Ježišu, aká som len bola slepá! Zo srdca ľutujem, že som dovolila, aby v mojom srdci vládol krutý Herodes. Zriekam sa ho. Daj mi svoju božskú lásku, ktorá jediná môže zvrhnúť a zničiť tvojho aj môjho nepriateľa. Kde je tvoja láska, tam niet miesta pre sebalásku.“

Ježiš vysvetľuje a povzbudzuje:

„Diabol usilovne hľadá srdcia, v ktorých žijem a ktoré mi slúžia, aby zničil v nich život milosti. Neusiluj sa o nič iné, len o to, aby si ma milovala, hľadala, túžila po mne a konala všetky svoje diela z lásky.“

Prijmi Ježišovo vyznanie lásky:

„Pozri sa, aká čistá je moja láska. Neprestajne ťa milujem, neprestajne ti preukazujem dobro. Všetky skutky, každý nádych môjho života bol láskou. Ustavične na teba myslím a hľadím na teba očami svojho milosrdenstva a zľutovania. Očakávam, že sa budeš ku mne utiekať, pretože ti chcem pomáhať v tvojich potrebách.“

Modli sa slovami bl. Márie Celesty:

„Svetlo mojich očí, božské Slnko, ktoré ma zohrievaš a osvecuješ temnotu mojej mysle, daj mi svoje svetlo, aby ťa moje srdce hľadalo. Zraň ma svojou čistou a svätou láskou. Vytrhni ma zo zhnitej a zapáchajúcej zeme mojich zmyslov. Znič vo mne všetko, čo nie si ty, Láska moja. Hoci som sa v minulosti dovolila zlému nepriateľovi, aby ma oklamal, odteraz dôverujem len tebe, moja Nádej. Nechcem žiť už ani chvíľu bez teba, Láska môjho srdca. Chcem ustavične kráčať za tebou, lebo ty si môj život, moje srdce a cesta mojej spásy. Odteraz chcem začať nový život a už nikdy sa od teba neodlúčiť.“

Prajem Ti a vyprosujem vytrvalú túžbu hľadať Ježiša v chráme Tvojho srdca a opravdivú radosť z nájdenia ho.

Započúvaj sa do slov piesne: https://www.youtube.com/watch?list=RDHZ-KhJi4YMU&v=HZ-KhJi4YMU&feature=emb_rel_end a spievaj spolu s nimi. :) 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 184 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI