Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní do našej komunity a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť. 

Pridaj sa k nám a modli sa spolu s nami.

 

*****

 

Táto naša modlitba nech je školou kontemplácie, ku ktorej nás Ježiš pozýva...

 

Svätý Otec František pri rôznych príležitostiach povedal, že kontemplatívny rozmer života možno pripodobniť vstu­pu do tajomstva. „Kontemplácia zahŕňa inteligenciu, srdce, kolená“. Je to „schopnosť žasnúť, kontemplovať; schopnosť načúvať tichu a vnímať šepot jemne rezonujúceho ticha, v ktorom sa prihovára Boh (pozri 1 Kr 19, 12). Vstúpiť do ta­jomstva si od nás žiada nemať strach z reality: neuzatvárať sa do seba, neutekať pred tým, čomu nerozumieme, nezatvárať oči pred problémami, nepopierať ich, nezamedzovať vynára­niu sa otázok… […], prekročiť vlastné pohodlné istoty, leni­vosť a ľahostajnosť, ktoré nás brzdia, a pátrať po pravde, kráse a láske; hľadať zmysel, ktorý nie je lacný, a nebanálnu odpo­veď na otázky, ktoré vystavujú kríze našu vieru, našu vernosť a náš rozum.“

 

Pridaj sa k bl. Márii Celeste a vyjadri túžbu poznať Boha... viac:

„Ježišu, daj sa poznať aj môjmu srdcu. Radosť môjho srdca, otvor a osvieť oči mojej mysle. „Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám a celým srdcom sa ho budem pridŕžať“ (Ž 119, 34). Pane, daj sa mi poznať, aby som ťa milovala a z celého srdca zachovávala tvoj svätý zákon, pretože ešte ťa dostatočne nepoznám ani nemilujem.“

 

Z hĺbky srdca povedz Ježišovi:

„Život môjho srdca, bez teba som slepá, mŕtva a pozbavená milosti. Ty si moja spása, ty si moje svetlo,

bez teba som iba tmou. Ty si moje božské slnko a potešenie môjho srdca. Pomôž mi, aby som ťa skutočne milovala. Daj mi čistú lásku, aby som nič nemilovala viac než teba. Nech oheň lásky zničí vo mne všetku nečistotu. Ježišu, spáľ vo mne  všetko, čo nie si ty, lebo iba ty si moje jediné dobro a život môjho srdca a mojej duše.“

 

Opýtaj sa sama seba:

„Ako to, že moje srdce nehorí vo dne i v noci láskou k Bohu, ktorý pre mňa vykonal tak veľa ...?“

Viem predsa, že:

„Láska, ktorou ma miluješ, je taká vrúcna a čistá, že si neľutoval nijakú námahu ani strasti, aby si získal moje srdce.“

Polož si otázku, ktorú si kládla aj bl. Mária Celesta:

„A čo robím ja, aby som získala teba, svoj Poklad? ...

Nekonečný Bože, na čo ma vôbec potrebuješ?...

Ty ma miluješ aj napriek mojej nevďačnosti!“

 

Bl. Mária Celesta píše vo svojej Autobiografii:

 „Láska moja, vydychoval si do môjho srdca mnohé poučenia, no predovšetkým náuku o čistej láske. Dal si mi porozumieť, že najdôležitejšie v duchovnom živote je zotrvávať v tvojej Božej prítomnosti, myslieť iba na teba, usilovať sa len o teba, nehľadať ani netúžiť po ničom inom než po tebe, jediný Poklad duše. Mnohokrát si sa prihováral môjmu srdcu týmito slovami: „Ty si moja jediná a ja som celý tvoj.  Nenechávaj ma samého vo svojom srdci.“ prijmi aj Ty tieto slová ako Ježišovu túžbu.

 

Stíš sa a započúvaj sa do slov piesne: https://www.youtube.com/watch?v=U93g2EIslpQ 

 

Prajem Ti a vyprosujem, aby aj v Tvojom srdci horela túžba po poznaní Boha a aby táto túžba čoraz viac rástla. Amen.

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 130 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI