Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní do našej komunity a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť. 

Pridaj sa k nám a modli sa spolu s nami.

 

*****

 

Stíš a započúvaj sa do rozprávania – ovocia láskyplnej kontemplácie – duše, Ježišovej nevesty, v diele bl. Márie Celesty, Stupne modlitby:

 

„Duša sa utieka do bezpečného útočišťa a úkonom odovzdanosti a darovania seba samej sa ukrýva pod Božie krídla. Tam obnovuje svoju nádej, tam vkladá svoju slabosť, tam odpočíva vo všetkých svojich krížoch, tam obnovuje svoje túžby, tam nachádza pokoj v utrpení, námahe a ponížení, ktoré zakúsila od ľudí. Jej srdce napĺňa taká istota a pocit bezpečia, že v ňom niet miesta pre strach. Stojí pred svojím Milým a jediným pohľadom lásky mu predkladá svoje potreby. Raduje sa, že môže naňho hľadieť duchovným zrakom, a ešte väčšmi z toho, že on na ňu hľadí s láskou a milosrdenstvom a celú ju preniká.

Nedeje sa to vtedy, keď prednáša prosby, ale vtedy, keď sa odovzdáva Milému a on jej, pričom jeden druhému darujú srdce. Vtedy jej milovaný Boh udeľuje všetky svoje dobrodenia, takže sa jej zdá, že všetky jej potreby sa naplnili a dostala všetky milosti, o ktoré prosila. Nijaké vnútorné či vonkajšie utrpenie ju nemôže dlho trápiť, pretože istota nádeje v nej zrodila dokonalú dôveru v milovaného Boha.

 

Pohľadom lásky sa bez výhrad a s vášnivou láskou odovzdáva svojmu Milému a dobrovoľne sa celkom podriaďuje jeho božskej vôli a rozhodnutiam. S ľahkosťou a zároveň s rozhodnosťou lásky mu úplne odovzdáva svoju vôľu a seba samu. Nikdy nepodlieha nedôvere a strachu a to je prameňom jej nepremožiteľnej sily v akomkoľvek utrpení. Veľmi dobre vie, že vlastnosťou jej Milého je konať dobro a milovať toho, kto ho miluje s úprimným srdcom. Toto poznanie plynúce z viery nemôže byť v žiadnom prípade omylom či ilúziou, a preto všetko ťažké prijíma v pravde.

 

Keď odhalí svoju slabosť, vie, že v Bohu má bezpečné útočište, veď jej mocný Milý ju nikdy nezahanbil a neopovrhol ňou. Preto sa k nemu utieka vo svojich slabostiach a on si pokladá za česť podporovať ju ako otec, pomáhať jej a milovať ju ako ženích a zahŕňať ju dobrodeniami ako kráľ.

 

Túži patriť úplne tomu, ktorého jediného miluje, a vstúpiť do jeho srdca, aby v ňom nerozdelená prebývala. Zdá sa, že láska v tejto chvíli odovzdania hovorí jediné: „Ja som celá tvoja a ty si celý môj.“

Duša zreteľne vníma, že nepatrí nijakému stvoreniu a nič od ľudí neočakáva. Ženích si želá, aby celkom odumrela svetu, a preto vo svojej božskej prozreteľnosti často riadi okolnosti tak, aby zakúsila výsmech a zabudnutie od priateľov a iných ľudí. Neprestáva ich však milovať milosrdnou láskou. Zakúša samotu a opustenosť, ktoré jej veľmi pomáhajú k väčšiemu zjednoteniu s jej Dobrom. Duša to však prežíva ako skúšku.

 

              Môj Bože, koľko úžitku a dobra dokážeš vyťažiť z takýchto malých vecí, ktoré považujeme za náhodné! Všetko obdivuhodne riadiš pre náš osoh! Stačí, ak poviem, že tvoje rozhodnutia vychádzajú z milujúceho a zároveň múdreho srdca. Moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som celkom šťastná! V tomto živote netúžim po ničom, len po tebe, moje jediné Všetko!“

 

Prajem Ti, aby každé utrpené zlo, skúška viery a akákoľvek iná ťažkosť Ti slúžila k väčšiemu zjednoteniu s Bohom a v Tvojom srdci neprestávala znieť chvála:  https://www.youtube.com/watch?v=XXX0t2C5Iaw

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 106 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI