Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní do našej komunity a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť. 

Pridaj sa k nám a modli sa spolu s nami.

 

*****

 

Aj Tebe patria slová, ktoré Ježiš povedal bl. Márii Celeste:

„Milujem ťa nekonečnou láskou. Pozri, s akým zaľúbením a dobrotou ti ju preukazujem. Netúžim po ničom inom, ako obdarovať ťa ňou, moja drahá a milovaná nevesta.

 

Ježiš túži, aby aj z Tvojho srdca vytryskli tieto slová:

 „Ježiš môjho srdca, tvoja božská láska, ktorou si ma miloval, zrodila v mojom srdci lásku k tebe.“

 

Všimni si, čo Ježiš urobil, čo urobil pre Teba a robí pre každú dušu, pre každého človeka:

„S obdivom hľaď na toto Srdce, ktoré horí láskou. Opýtaj sa ho, prečo sa takto prestrojil, prečo sa zahalil do poníženosti, a dozvieš sa, že ti chce opäť darovať nebeské kráľovstvo, ktoré si stratila. Stal sa chudobným, aby si ty mohla vlastniť nebeské bohatstvo. Ponížil sa a prijal potupu, aby si ty mohla vystúpiť do nebeských výšin. Nemyslí na svoju námahu a bolesť, ba vôbec nemyslí na seba, pretože je zamilovaný do tvojho srdca. Jediné, čo chce, je milovať ťa, spasiť ťa a dať ti svoje bohatstvo. Zobliekol sa, aby zaodel teba. Ponížil sa, aby získal tvoje srdce. Zostúpil z neba a stal sa pútnikom, pretože ťa miluje až do krajnosti. A čo ty, na čo myslíš, čo robíš? Prečo si tak málo ceníš jeho nesmiernu lásku?“

 

Ježiš nám chce dať svoje srdce, aby sme žili ako synovia a ako dcéry Otca:

 „Chcel som vám zjaviť najvyššie tajomstvo: ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom... Srdcom Otca je jeho božské Slovo. Toto srdce bolo od večnosti celým jeho potešením, láskou a šťastím. V ňom, na jeho nepreniknuteľnej veľkosti, umiestnil trón svojej dobroty... Otec ma poslal na svet, a tak dal ľuďom svoje srdce ako vzor – vzor pravdy... Prejavom jeho dokonalosti bola bezhraničná láska. Z lásky preukázal svojim stvoreniam milosrdenstvo, pomohol im v ich biede a nevedomosti a láskavo ich vykúpil.

 

Modli sa spoločne s bl. Máriou Celestou:

„Celý život chcem prežiť v srdci svojho milovaného ženícha Ježiša a v ňom konať všetky svoje skutky. Do jeho srdca vkladám svoj rozum, vôľu a pamäť, svoje telo, zmysly, životné túžby aj svoju námahu. Do tohto nádherného príbytku lásky sa chcem zamknúť na celú večnosť.“

 

 

Ježišu, ďakujem Ti, za Tvoje Srdce, za celú lásku Tvojho Srdca, ktorým si ma miloval a neustále miluješ!

Prijmi, že si Božie dieťa. Milované, aj keď nie dokonalé:  https://www.youtube.com/watch?v=otPAYfkpf28

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 105 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI