Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní do našej komunity a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť. 

Pridaj sa k nám a modli sa spolu s nami.

 

*****

 

Započúvajme sa do Ježišových slov, ktorými sa prihováral našej matke, bl. Márii Celeste:

Teraz ťa naučím, ako môžeš pripútať k môjmu srdcu hriešnikov, ktorí ti sú zverení. Keď ma budeš prijímať v Najsvätejšej sviatosti, neodvolateľne sa mi odovzdaj a obetuj môjmu srdcu svoju vôľu aj celú svoju osobu, spoj ju s vôľou všetkých mučeníkov, ich krv spoj s mojou najdrahšou krvou; spoj ju tiež so srdciami všetkých, ktorí ma milovali a milujú, so srdcom mojej Matky, a napokon so srdciami zatvrdilých hriešnikov.

Zviaž ich s mojím srdcom a obmy ich mojou krvou, a tak ich predstav môjmu Otcovi. Pros ho, aby z ohľadu na moje srdce tieto väzby zdokonalil. Uisťujem ťa, že z ohľadu na mňa ti to nikdy neodoprie; neodoprie to ani tebe, ani nikomu, kto to učiní z úprimného a vrúcneho srdca.

Nevesta moja, si pre mňa ako delfín, blízky priateľ človeka, ktorý sa približuje k človeku, ba ešte mu privoláva ryby do siete. Takisto aj ty, milovaná priateľka Boha-Človeka, ideš za mnou s láskyplnou oddanosťou a privádzaš duše do siete mojej milosti.“

 

Tak, ako bl. Mária Celesta, vstúpme aj my do tejto Ježišovej školy a poprosme ho, aby nám v nej pomáhal on sám- aby aj nám patrili tieto jeho slová:

„Preto ti udelím všetko, o čo ma budeš prosiť. Lebo v tebe nenachádzam nič okrem túžby páčiť sa mi. Táto čistota ma neodolateľne priťahuje k tvojmu srdcu, takže nemôžem urobiť nič iné, len sa k tebe skloniť, moja čistá holubica. Ako veľmi musí v tebe vzrastať čistota, ktorá má takú veľkú moc nad mojím srdcom! Milujem ťa za to, kým si, a za to, kým budeš.“

 

Nechceme Ježiša stratiť spred očí a s čoraz väčšou vďačnosťou chceme so sv. Pavlom volať:

“Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen. (Rim 11,33-36)

 

Ježišu, vďaka Ti za to, že nikto a nič ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky: https://www.youtube.com/watch?v=BJqX4hV136g

 

Obrázok: unsplash.com

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 126 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI