Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní do našej komunity a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť. 

Pridaj sa k nám a modli sa spolu s nami.

 

*****

 

Započúvaj sa do Ježišových slov, ktorými sa prihováral našej zakladateľke bl. Márii Celeste:

„Milovaná moja, nikdy by si nemohla počuť môj hlas, keby som sa najskôr bozkom čistoty hlboko nedotkol tvojho ducha. Lúče môjho Ducha ťa očistili od škvŕn, ktoré ti prekážali. Moja láska ťa takto obnovila a teraz cítiš, že tvoje srdce bije silným tlkotom a túžbou lásky... Táto túžba a mdloba lásky, ktorá ťa očisťuje, závisí od „zahľadenia” sa tvojej duše do môjho odrazu.“

 

Rozjímaj o tom, že:

 „Ježiš je kráľ pokoja a chce, aby si duša, v ktorej túži prebývať, zachovala pokoj srdca. Vyžaduje, aby sa duša neusilovala o nič iné, len o to, aby ho milovala, hľadala, túžila po ňom a konala všetky svoje diela z lásky k nemu. Pozri sa, aká čistá je jeho božská láska. Neprestajne ťa miluje, neprestajne ti preukazuje dobro. Všetky skutky, všetky kroky Boha-človeka, každý nádych jeho presvätého života bol láskou. Z lásky v noci nespal a modlil sa za teba, za nás k svojmu Otcovi. Ustavične na Teba myslel a hľadel na teba očami svojho milosrdenstva a zľutovania.“

 

Modli sa týmito, alebo vlastnými slovami:

Pane Ježišu, nemôžem pochopiť tvoju veľkodušnú lásku. Nemôžem  pochopiť tvoje bláznovstvo lásky, ktoré si prejavil úbohému stvoreniu. Nemôžem pochopiť tvoju dôveru voči biednemu človeku, tvoje milosrdné zahľadenie sa na omrvinku krásy, ktorú si sám vložil do srdca človeka. Nemôžem to - a ešte veľa iného -  pochopiť, ale môžem za to ďakovať  a prosiť o milosť nových povolaní, aby bolo čoraz viac mladých ľudí zapálených tvojou láskou a ochotných odpovedať na tvoje šialenstvo lásky. Amen.

 

Spolu s bl. Máriou Celestou vyznaj:

 „Svetlo mojich očí, božské Slnko, ktoré ma zohrievaš a osvecuješ temnotu  mojej mysle:“

Pros: „Daj mi svoje svetlo, aby ťa moje srdce hľadalo. Zraň ma svojou čistotou a svätou láskou.... znič vo mne všetko, čo nie si ty, Láska moja....“

A rozhodne prehlás: „Nechcem žiť už ani chvíľu bez teba, Láska môjho srdca. Chcem  ustavične kráčať za tebou, lebo ty si môj život, moje srdce a cesta mojej spásy.“

 

 

Stíš sa a započúvaj sa do tejto piesne: https://www.youtube.com/watch?v=MOQ04fJHoEU

 

Prajem Ti a vyprosujem, aby aj z Tvojho srdca vytrysklo toto vyznanie lásky Ježišovi, že nevieš, nechceš a nemôžeš bez Neho žiť. Amen.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 151 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI