Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

JÚL: 28. TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

13.

PONDELOK

7.00   

17.30

so sv. omšou 

20.00 - 20.45 

17.00 - ruženec

14.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

17.30 - 18.25

 

15.

STREDA

7.00  

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45  

17.00 - ruženec

15.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00

18.00

15.00 - 18.25 

 

16.

PIATOK

 

17.30

 

 

17.00 - ruženec

17.

SOBOTA

so sv. omšou 

8.00

18.00

17.30 - 18.25

 

18.

NEDEĽA

8.30

9.00*

18.00

17.30 - 18.25 

 

 Ako správne prijímať na ruku? Pozrite si VIDEO, ktoré pripravila TV Lux.

* odpustová slávnosť v našom kostole. Hlavný celebrant a kazateľ: P. Michal Zamkovský, CSsR.

 

Spoločenská etiketa v našich kostoloch

 

Pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania.

 

  1. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia.

 

  1. Ak v kostole vidíme známeho človeka, stačí ho kontaktovať očami, prípadne jemným úklonom hlavou, či kývnutím rukou. Keď sa s ním chceme porozprávať, nerobme to v kostole, ale počkajme ho po svätej omši pred kostolom.

 

  1. Pred vstupom do kostola je potrebné vypnúť, alebo minimálne prepnúť mobil na tichý režim, aby sme nevyrušovali ostatných zvonením, alebo SMS-kou.

 

  1. Ak niekto iný obsadí naše obľúbené miesto, nevynucujme si ho. Vyberme si iné voľné miesto. Buďme k sebe navzájom ľudskí a empatickí.

 

  1. V prípade obsadených miest má mladší alebo zdravší uvoľniť staršiemu alebo chorému miesto na sedenie.

 

  1. Ak sa nám stane, že prichádzame na svätú omšu po jej začiatku, vyberme si miesto tak, aby sme svojím príchodom nevyrušovali iných a neoberali ich o sústredenosť.

 

  1. Centrom kostola je bohostánok a cez svätú omšu priestor oltára. Nerozptyľujme sa otáčaním po ostatných ľuďoch.

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 278 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI