Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

SV. MÁRIE MAGDALÉNY - sviatok

Utorok

SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY - sviatok

Streda

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza - ľubovoľná spomienka

Štvrtok

SV. JAKUBA, APOŠTOLA - sviatok

Piatok

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka

Sobota

Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka

Nedeľa

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy 

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

Vešpery do Rádia Lumen: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

V sobotu 27.7. je výročie biskupskej vysviacky Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa (2002).

Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou v Krivej na Orave v dňoch 30.7.2019 až 4.8.2019. Bližšie informácie na nástenke.

V sobotu 3.8.2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu o 10:30 hod. bude celebrovať a v homílii sa prihovorí J. Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou tam bude pobožnosť Fatimskej soboty. Po skončení svätej omše nasleduje prezentácia nového filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Z našej farnosti pôjde autobus. Prihlásiť sa môžete u pani M. Šopatovej do piatka 26.7.2019. Cena 5 € / osoba (deti a študenti zadarmo).

Najbližšie mesiace bude prebiehať reštaurovanie bočného oltára sv. Apoštolov v reštaurátorských ateliéroch v Levoči.

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 29 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI