Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Marty  -  spomienka

Utorok

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice  - ľubovoľná spomienka

Streda

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza  -  spomienka

Štvrtok

Sv. Alfonza Márie de' Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi  - slávnosť

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne okrem štvrtka  

na slávnosť sv. Alfonza bude sv. omša ráno o 8:00 hod.

 

Farské oznamy

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI budú ráno aj večer v bazilike.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI AUGUST:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža

Malý Slavkov

Stráne

 pod Tatrami

Pondelok

29.7.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

---

---

Utorok

30.7.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

16:00 – 18:00

---

Streda

31.7.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

---

17:15 – 18:00

Štvrtok

1.8.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

---

---

Piatok

2.8.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

---

---


PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY (piatok 2.8.): je možné získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch. Skutok predpísaný na získanie odpustkov (okrem obvyklých podmienok) je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a  Verím v Boha.

PÚŤ ZÁKAMENNÉ: odchod autobusu s pútnikmi je v sobotu 3.8.2019 ráno o 6:00 hod. od Zlatého bažanta.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 70 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI