Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme  - ľub. spomienka

Utorok

PREMENENIE PÁNA  -  sviatok

Streda

 

Štvrtok

Sv. Dominika, kňaza  -  spomienka

Piatok

SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, PANNY A MUČENICE,      PATRÓNKY EURÓPY   -  sviatok

Sobota

SV. VAVRINCA,  DIAKONA A MUČENÍKA -  sviatok

Nedeľa

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Budúcu nedeľu 11. augusta  2019 bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Čeleste Crostaroza s uctením jej relikvií po sv. omši.

 

Farské oznamy

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 52 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI