Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Sv. Moniky  - spomienka

Streda

Sv. Augustína,  biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Štvrtok

Mučenícka smrť svätého Jána krstiteľa  - spomienka

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI: ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

DEŇ RODINY: sa bude konať v kaštieli Strážkach 1.9.2019. Program začína sv. omšou v tamojšom kostole o 9:00 hod. Bližšie informácie na nástenke.

 

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 57 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI