Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA - slávnosť

Štvrtok

Eucharistického Srdca Ježišovho -  spomienka

Piatok

 

Sobota

Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci -  sviatok

Nedeľa

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU spojené s krátkou adoráciou budú 15 minút pred večernou svätou omšou. Vo štvrtok a v nedeľu počas eucharistickej adorácie.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

BISKUPSKÁ VYSVIACKA MONS. JÁNA KUBOŠA sa uskutoční v stredu 24.6.2020 o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Odchod autobusu pre prihlásených z našej farnosti bude v stredu 24.6. o 8:00 hod. od Zlatého bažanta. Príspevok na cestové je 3 €, platí sa v autobuse. Túto slávnosť môžete sledovať aj v priamom prenose TV Lux (od 9:45 hod.) a Rádia Lumen (od 9:30 hod.). Zároveň pamätajme na nášho nového pomocného biskupa aj vo svojich modlitbách.

V stredu 24.6. bude večernú sv. omšu v bazilike o 18:00 hod. celebrovať a novokňazské požehnanie udelí dp. Tomáš Rušin, rodák z Vlkoviec.

ZMENA ČASU SLÁVENIA SV. OMŠE V NEDEĽU RÁNO: POSÚVA SA ZO 6:00 HOD. NA 6:30 HOD. Je to príležitosť splniť si povinnosť osobnej účasti na celej sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok napr. pre tých pracujúcich, ktorí majú nočné služby hneď po ich skončení.

Všeobecný dišpenz od povinnej účasti veriacich na bohoslužbách v nedeľu a prikázaný sviatok otcovia biskupi zrušili s okamžitou platnosťou. Opäť platí povinnosť osobnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky podľa obvyklých podmienok. Sledovaním sv. omše prostredníctvom TV alebo rádia nespĺňame povinnosť osobnej účasti na svätej omši.

Zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Taktiež je ešte povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola a prekrytie dýchacích ciest.

Pri východe z baziliky si môžete zakúpiť knihu Štyri evanjeliá, jeden Kristus, ktorej autorom je vsdp. František Trstenský. Cena je 2 € / ks.

Do Vašej pozornosti dávame novú webstránku Katolíckeho biblického diela (www.kbd.sk) a mobilnú aplikáciu s názvom „Rok Božieho slova“.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 258 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI