Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

 V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV - slávnosť

prikázaný sviatok

Utorok

Bl. Januára M. Sarnelliho, CSsR, kňaza -  ľub. spomienka.

Streda

 

Štvrtok

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE - sviatok

Piatok

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA – sviatok                                  

Sobota

 

Nedeľa

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

slávnosť

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI JÚL:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža, Kežmarok

 

Pondelok

29.6.

---

---

---

Utorok

30.6.

5:30 – 5:55

---

17:30 – 17:55

Streda

1.7.

5:30 – 5:55

---

17:30 – 17:55

Štvrtok

2.7.

5:30 – 5:55

10:00 – 11:55

15:00 – 17:55

Piatok

3.7.

5:30 – 5:55

10:00 – 11:55

15:00 – 17:45

         


TE DEUM
pre žiakov cirkevnej školy bude v pondelok 29.6. pri sv. omši o 10:00 hod.

V pondelok 29.6. na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla bude sv. omšu v Stráňach pod Tatrami o 18:00 hod. celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.

Stretnutie lektorov sa uskutoční v utorok 30.6. o 19:00 hod. na fare. Pozývame aj všetkých, ktorý by sa chceli zapojiť do služby čítania Božieho slova počas sv. omší.

Vo štvrtok 2.7. na sviatok Návštevy Panny Márie bude v Mariánskom kostole popoludní o 16:00 hod. slávnostná odpustová sv. omša, ktorú bude celebrovať vsdp. František Trstenský, farár – dekan v Kežmarku.

Stretnutie mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania: v piatok 3.7. o 19:00 hod. na fare.

 V rámci farnosti chceme rozšíriť službu miništrovania. Obraciame sa na chlapcov, ktorí by chceli pomáhať pri sv. omši a iných liturgických sláveniach. Prosíme, rodičia, ak vidíte, že váš syn má k miništrovaniu vzťah, povzbuďte ho, prípadne príďte spolu s ním. Minimálny vek je 1. ročník ZŠ.  Pozvanie však platí aj pre starších chlapcov na základnej a strednej škole. Stretnutie chlapcov, ktorí by chceli miništrovať, sa uskutoční v sobotu 4.7.2020 o 10:00 hod. na fare. 

ZMENA ČASU SLÁVENIA SV. OMŠE V NEDEĽU RÁNO: POSÚVA SA ZO 6:00 HOD. NA 6:30 HOD. Je to príležitosť splniť si povinnosť osobnej účasti na celej sv. omši v nedele napr. pre pracujúcich, kt. majú nočné služby, hneď po ich skončení.

Všeobecný dišpenz od povinnej účasti veriacich na bohoslužbách v nedeľu a prikázaný sviatok otcovia biskupi zrušili v utorok 17.6.2020 s okamžitou platnosťou. Opäť platí povinnosť osobnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky podľa obvyklých podmienok. Sledovaním sv. omše prostredníctvom TV alebo rádia nespĺňame povinnosť osobnej účasti na svätej omši.

Výnimky z povinnej účasti: choroba, karanténa, vážnu fyzická či morálná prekážka (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Taktiež je ešte povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola a prekrytie dýchacích ciest.

Pri východe z kostola si môžete zakúpiť knihu Štyri evanjeliá, jeden Kristus, ktorej autorom je vsdp. František Trstenský. Cena je 2 € / ks 

LEVOČSKÁ PÚŤ sa v tomto roku neuskutoční. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka rozhodol, že v dňoch 4. - 5. júla 2020 nebude nikomu dovolené sláviť Eucharistiu, vysluhovať sviatosti alebo vykonávať iné posvätné úkony v Bazilike na Mariánskej hore v Levoči a na celom priestranstve Mariánskej hory. Jeho list veriacim diecézy sa nachádza aj na nástenke. Prosíme, rešpektujte rozhodnutie diecézneho biskupa.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI KRSTU VO FARNOSTI KEŽMAROK bude aj počas nedeľnej sv. omše, nielen po nej. Rozpis termínov a časov je na webstránke farnosti a na nástenkách.

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 243 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI