Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY  - sviatok

Nedeľa

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V sobotu 11. júla  bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej M. Celeste.

 

Farské oznamy

RUŽENCOVÉ BRATSTVO: Jednotlivé tajomstvá sv. ruženca sa budú vymieňať v nedeľu 5.7.2020  po pobožnosti, ktorá je o 15:00 hod. Modlitba sv. ruženca pre všetkých členov ružencového bratstva bude o 14:30 hod. Ak sa nič nezmení, tak vždy v prvú nedeľu mesiaca sa budeme schádzať pri modlitbe sv. ruženca ako spoločenstvo pol hodinu pred pobožnosťou a okrem iného pokračujeme vždy v 3. sobotu mesiaca v upratovaní našej baziliky podľa rozpisu, ktorý má každý horliteľ.

BIBLICKÁ SÚŤAŽ: V rámci letných prázdnin začíname aktivitu „Leto s Božím slovom“. Od budúcej nedele každú nedeľu na webstránke farnosti a na nástenkách baziliky a filiálnych kostolov zverejníme súťažnú otázku. Bude sa dotýkať Evanjelia podľa Jána. Cieľom nie je súťažiť, ale povzbudiť všetkých záujemcov, aby sme počas leta prečítali jedno celé evanjelium, a tak lepšie poznali Božieho Syna a jeho posolstvo. Viac informácií nájdete na nástenke a na webstránke farnosti. 

ROZPIS SLUŽIEB V BAZILIKE: Prosíme všetkých tých, ktorí sú zapojení do služby v našej bazilike, aby si všimli najnovší rozpis na nástenke.

SPOLOČENSKÁ ETIKETA: Keďže sa začína obdobie leta a dovoleniek, upozorňujeme, aby ste zachovali posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia. Pamätajme, že chrám je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby.

Pri východe z kostola si môžete zakúpiť knihu Štyri evanjeliá, jeden Kristus, ktorej autorom je vsdp. František Trstenský. Cena je 2 € / ks.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI KRSTU VO FARNOSTI KEŽMAROK bude aj počas nedeľnej sv. omše, nielen po nej. Rozpis termínov a časov je na webstránke farnosti a na nástenkách.

Oravské centrum mládeže v Ústí nad Priehradou pozýva mladých vo veku od 13 - 17 rokov na nezabudnuteľný tábor Originál. Spojenie zážitku, priateľstiev a duchovného programu Ti prinesie dobrodružstvo, na ktorom sa presvedčíš, že aj Ty si ORIGINÁL. Tábor bude prebiehať v termíne 13.-18. júla 2020 v Ústí nad Priehradou. Prihlásiť sa je možné ešte v tieto dni na www.ozviac.sk, kde sú aj bližšie informácie.

„Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k  iniciatíve  Fóra kresťanských inštitúcií "V nedeľu nenakupujem". Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!“

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 273 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI