Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Začiatok pôstneho obdobia v našom kláštore už tradične patrí duchovnej obnove, ktorú prežívame spolu s našimi hosťami z blízkeho okolia, ako aj z rôznych častí Slovenska. V tomto roku nás nadobudnutým poznaním a osobnou skúsenosťou so živým Božím slovom obohatil benediktín o. Ján Dolný, OSB zo Sampora.  

To všetko pretavil do štyroch prednášok:

  • Božie slovo nám sprostredkúva poznanie o Bohu - je to Božia výpoveď o sebe samom. Božie slovo je listom pre nás, v ktorom sa môžeme o Bohu veľa dozvedieť. 
  • Počúvanie Božieho slova - Bohu vzdávame chválu a slávu vtedy, keď jeho Slovo prijímame v našom ľudskom tele  (Heb 10, 5) a poslúchame ho. Rozhodujúca je túžba duše po Bohu.
  • Božie Slovo v nás formuje postoj obety, obety chvály (Ž 50). Žalmy nás učia už vopred v dôvere ďakovať za dobro, ktoré nám Boh v budúcnosti udelí, aj napriek všetkým ťažkostiam, ktoré nás v živote stretnú. Tak Ježiš ustanovil Eucharistiu ešte skôr, ako zomrel na kríži a ako ho Otec vzkriesil zmŕtvych. Aj my v obete svätej omše už vopred ďakujeme za našu spásu. 
  • Božia prozreteľnosť nás, ako učia rôzne biblické príbehy, neoberá o slobodnú vôľu. Dôvera v Božiu prozreteľnosť nám dáva vedomie, že je tu moc, ktorá nás môže pozdvihnúť k vyšším cieľom.

Patrónom našej duchovnej obnovy bol sv. Hieronym, ktorý na prelome 4. a 5. storočia preložil Sväté písmo do latinčiny. O. Ján nám vysvetlil význam tzv. "modernej ikony" tohto svätca, ktorú namaľoval pán Jaroslav Halmo v rámci projektu Slovo v obraze a ktorej kópiu v podobe triptychu sme mali celý čas umiestnenú v kostole pred oltárom.

V prvú pôstnu nedeľu sa v Cirkvi číta evanjelium o pokúšaní Ježiša na púšti. O. Ján sa nám opäť prihovoril v homílii: 

Na záver sme sa vzájomne podelili s duchovným bohatstvom, ktoré si z tejto Pôstnej duchovnej obnovy odnášame do všednosti našich dní.   

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 263 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI