Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V deň spomienky Panny Márie, Matky Cirkvi dňa 1. júna 2020 prebehli v našej komunite voľby predstavenej a rady kláštora na najbližšie tri roky.

 Do úradov boli opätovne zvolené:

  1. sr. Lenka Šáleková - predstavená
  2. sr. Monika Romaňáková - vikárka
  3. sr. Lucia Česáková - sekretárka

Novozvolenú predstavenú a radu kláštora zverujeme do Vašich modlitieb. 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI