Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

To, čo nám bl. Mária Celesta zanechala vo svojich spisoch  môžeme nazvať „Hymnom na Božiu milosrdnú lásku“.

Za blahoslavenú bola vyhlásená v Roku milosrdenstva. Matka Celesta nás privádza k Bohu, ktorý je Milosrdenstvo. Dovolila Bohu, aby ju „našiel“ svojím milosrdenstvom, a preto poznala Pána. Dovolila Ježišovi, aby sa s ňou stretol v jej hriechu, v jej slabosti. Spoznala a zakúsila vo svojom živote, že iba Boh miluje bezpodmienečnou láskou a nikdy sa v láske k nám neunaví. Takto píše vo svojej autobiografii:

Večná a nekonečná Láska, kto môže opísať tvoje úžasné milosrdenstvo, aké prejavuješ úbohému stvoreniu, ktoré ťa toľkokrát urazilo? Ty, moja láska, nikdy si sa neunavil milovať ma i obdarúvať dobrodeniami.

 Nechala sa obdarovať Božím odpustením, prijala dar spásy, a preto vo svojich spisoch s úžasom a veľkou vďačnosťou priam neustále opakuje: „Ako veľmi miluješ, aký si Bože dobrý, aký láskavý, aký pokorný vo svojej láske k nám...“.

Preniklo ma už niekedy vedomie kým som? Kým som, že ma Boh tak  miluje, skláňa sa ku mne, nikdy sa neunaví vo vychádzaní mi v ústrety, v odpúšťaní! To my sa unavujeme, sme so seba sklamaní, znechutení, ale Boh nikdy! 

 Prizrime sa sviatosti zmierenia v živote bl. Márie Celesty, jej skúsenosť Božieho milosrdenstva môže byť veľmi inšpiratívna a pomocná aj v našom prežívaní sviatosti zmierenia. Je to téma, ktorú môžeme uchopiť z rôznych uhlov pohľadu, a ešte stále nepovieme všetko, ba skoro nič.

 Prosme tiež za seba samých, možno za našich blízkych, aby táto sviatosť, tento veľký dar Božieho milosrdenstva bol v našom živote prijatý, aby sme nanovo odkryli nádheru a význam tohto daru pre náš každodenný život. Myslím si, že netreba zdôvodňovať podstatný dopad sviatosti zmierenia na náš život, na náš duchovný rast, na naše napredovanie vo svätosti.

Ježiš povedal: Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Ježiš prišiel volať hriešnikov, prišiel ako lekár nie kvôli zdravým, ale kvôli chorým. Hriešnikmi a chorými ľuďmi sme všetci. Takými boli aj svätí, avšak oni na rozdiel od nás uznali svoju chorobu duše, uznali svoju hriešnosť a otvorili sa na prijatie daru spásy! A Boh preto, práve preto, že boli hriešni, chudobní, otvorení vo svojej prázdnote na Boha – Boh v nich mohol vykonať svoje dielo!

Viac NA STIAHNUTIE.

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 55 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI